Čvc 10, 2018
Kategorie: ARCHITEKTURA, CESTUJEME

Kutná Hora I.

Čvc 10, 2018
Kategorie: ARCHITEKTURA, CESTUJEME

Pojďte s námi navštívit Kutnou Horu. Během našeho jednodenního výletu se nám podařilo navštívit největší dominanty tohoto krásného města. Naše cesta začala nedaleko kamenné kašny. Tuto zajímavost mnoho návštěvníků města opomene. Kašna se nachází na Rejskově náměstí a byla vybudována v letech 1493 – 1495. Jedná se o bohatě zdobený kamenný dvanáctiboký hranol ve stylu pozdní gotiky. Dříve byla voda do kašny přiváděna několik kilometrů dlouhým dřevěným potrubím. Dnes je kašna prázdná, ale z výtokových míst je možné se osvěžit.

Bezesporu největší dominantou Kutné Hory je chrám svaté Barbory. Z architektonického hlediska se jedná o pětilodní gotickou katedrálu. Stavba kostela svaté Barbory započala roku 1388. Průběh stavby byl ovlivňován prosperitou stříbrných kutnohorských dolů. Práce na stavbě byly definitivně zastaveny roku 1558, kdy došlo k uzavření kostela na západní straně provizorní zdi. Další práce se zaměřovaly pouze na údržbu. Během husitských válek byl chrám vydrancován kališníky. Veškerý inventář chrámu byl zničen a rozkraden. Během pobělohorské rekatolizace ve dvacátých letech 17. století byl kostel zbaven utrakvistických symbolů.

V roce 1626 byl kostel předán do rukou jezuitů, kteří v jeho blízkosti vybudovali kolej. Po požáru kostela byla provedena barokní úprava, především barokního krovu. V letech 1884 až 1905 došlo k prodloužení stavby o jedno klenební pole k západu. Vzniklo tak nové neogotické průčelí. Barokní krov byl nahrazen krovem v podobě trojice gotizujících stanových střech, které zřejmě odpovídají původnímu gotickému řešení.

Hned vedle chrámu svaté Barbory stojí kaple Božího těla. Mělo se jednat o dvoupodlažní hřbitovní kapli s kostnicí. V horním patře měly probíhat bohoslužby za zemřelé a spodní prostor sloužil k ukládání kostí. Není však zřejmé, zda horní patro bylo někdy dokončené. Po výstavbě chrámu svaté Barbory by to ztratilo svůj význam. V místech dnešní jezuitské koleje se dříve nacházel hřbitov založený společně s kaplí. Za dob působení jezuitů sloužila kaple jako oratoř. Po zrušení řádu v roce 1773 začala kaple střídat soukromé majitele a tak sloužila jako skladiště, dílna,…

 

ZDROJ: internet, email, wikipedia, soc.sítě, kutnahora, youtube