Lis 4, 2018
Kategorie: Ze světa

Římské cesty

Lis 4, 2018
Kategorie: Ze světa

Více jak 400 000 kilometrů cest bylo postaveno v dobách vrcholu římské civilizace. Celkem se jednalo o 29 vojenských cest a dalších 372 velkých cest spojující 113 provincií impéria. Tyto cesty byly v té době něčím velmi neobvyklým a vzácným. Jednalo se o téměř dva a půl metru široké „dálnice“ vydlážděné po celé své délce. Pro výstavbu po většinou sloužily lávové kostky, případně lokální kameny. Další zajímavostí těchto cest je minimum zatáček. Důvodem byl případný přesun vojsk, které by časté klikatění zdržovalo. Většina cest byla určena pouze vojskům a vysokým úředníkům, ti ostatní se museli spokojit s vyšlapanou blátivou cestičkou a velkým množstvím zatáček. Římané kladli velký důraz na kvalitu svých cest, podle které také posuzovali vyspělost národů za jejich hranicemi.

ZDROJ: pixabay, soc.sítě, internet