Dub 4, 2018
Kategorie: ARCHITEKTURA, HISTORIE

Podzemní továrna Richard

Dub 4, 2018
Kategorie: ARCHITEKTURA, HISTORIE

U Litoměřic pod vrchy Radobýl a Bídnice v Českém středohoří se nachází soustava tří bývalých hlubinných vápencových lomů s názvem Richard. Tyto rozsáhlé prostory byly v polovině roku 1944 nacisty přestaveny na utajenou podzemní továrnu, ve které se začalo se zbrojní výrobou. Délka chodeb se odhaduje až na 30 kilometrů a díky velkému množství křižovatek není zde problém během pár minut zabloudit. Do práce v továrně bylo nasazeno 1200 civilních zaměstnanců a asi 4000 vězňů z nedalekého koncentračního tábora v Terezíně. O tom, že se jednalo o velmi důležitou stavbu svědčí také to, že celá továrna měla vlastní průmyslový vodovod natažení z řeky Labe, filtrační jednotku, plynovou přípojku, trafostanice, telefonní stanice a dvě úzkokolejné dráhy s překladištěm. Vyráběly se zde součásti spalovacích motorů pro tanky, stíhače a ke konci války se do podzemí přesunula také část výroby elektronek a radiolokačních systémů. 

Továrna se do poslední chvíle rozrůstala. Dle dokumentace zde probíhaly stavební práce ještě 4. května 1945. Dne 5. května 1945 byli vězňové místního koncentračního tábora propuštěni na svobodu a v továrně zavládl velký chaos a zmatek způsobený blížícím se koncem války. Dne 7. května 1945 se nacisté pokusili na poslední chvíli celý komplex Richard vyhodit do povětří. Elektrické vedení sloužící k odpalu továrny bylo prý až 4 kilometry dlouhé a sahalo až k Terezínské křižovatce. Odstřel továrny se podařil pouze částečně a tak se zachovalo velké množství chodeb. V jedné z částí továrny je sklad radioaktivního odpadu a další část je bez využití. Bohužel je celé podzemí nestabilní a tak dochází stále k novým závalům a vstup do podzemí je život ohrožující. 


ZDROJ: internet, wikipedia, news1, email