Pro 12, 2017
Kategorie: HISTORIE

Neprůstřelné vesty

Pro 12, 2017
Kategorie: HISTORIE

Neprůstřelnou vestu v době první světové války ještě nikdo neznal. Řada soukromých firem si však začala uvědomovat díru na trhu a tak přicházela s více či méně realistickými návrhy ochranných oděvů. První neprůstřelné vesty byly pro piloty. Důstojníci RAF si uvědomovali, že osádky bombardérů ohrožuje palba ze země. Pancéřování letadel se slabými motory by způsobilo značné snížení jejich výkonů nebo únosnosti zbroje. Reálné však bylo, že by byl „opancéřován“ samotný letec. Psal se rok 1915, kdy započaly testy ochranných ocelových plátů. Jednalo se o obdobu brnění tak, jak ji známe ze středověku. Takový oblek však omezoval letce v pohybu natolik, že bylo nereálné jej nasadit do boje. Do výroby prošel nakonec jen nákrčník. Propletené vrstvy bavlny a hedvábí spojené pryskyřicí kryla krk a ramena pilota. 

V té době brnění začalo vznikat i na francouzské straně. V roce 1916 se dočkali někteří císařští vojáci ochrany z niklových plátů tzv. humřího krunýře. Opět byla značně kvůli hmotnosti snížena pohyblivost. Uplatnění se našlo tedy jen na statických pozicích, například u kulometčíků.

Až druhá světová válka přinesla lepší ochranu, i když do neprůstřelných vest jaké známe dnes to mělo hodně daleko. Brnění bylo možné používat především k obrannému účelu ve městech. V otevřené krajině se naprosto nehodilo. 

ZDROJ: internet, pixabay, email, wikipedia, valka21 stol