Led 6, 2019
Kategorie: ZÁBAVA

Kapsářství

Led 6, 2019
Kategorie: ZÁBAVA

Kapesní krádeže neboli kapsářství je zvláště ve větších městech velmi rozšířené. Kapsář je velmi zručný zloděj, protože dokáže krást bez jakéhokoliv zpozorování. Mnohdy i na kamerových záznamech není krádež přímo patrná. Kapsáři většinou fungují ve skupinách. Zatímco jeden krade, ostatní odvádí pozornost. Kdysi bylo v Anglii kapsářství těžkým hrdelním zločinem. Kapsář býval trestán veřejným oběšením.

Podívejte se na video jak zloději dokáží odcizit mobilní telefon přímo od ucha.

 

ZDROJ: internet, youtube, pixabay, soc.sítě, wikipedia